Fargekontroll og isostandarder

Hvis en ønsker mest mulig korrekt fargegjengivelse er det viktig at det blir levert PDFer i hht iso-standard:

Profiler: coated Fogra 39 iso 12647-2004 og uncoated Fogra 29 iso 12647-2004.

Vi har en mottakskontroll som evt. avdekker feil. Trykket blir visuelt kontrollert, også med spektrofotometer, og trykket opp imot de oppgitte PMS fargekoder og densitetstandarder.
En fortløpende kontroll av trykkprossessen blir foretatt etter gjeldende standard.
Printere blir kalibrert ihht gitte isostandarder hver morgen.

Har du spørsmål angående dette ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Send filer

©allkopi NetPrint