Dokumentproduksjon

Med dokumentproduksjon menes alle typer dokumenter som skal behandles eller videreforedles, som f.eks. mangfoldiggjøring av kursmateriell eller permer som inneholder anbuds- eller HMS-dokumentasjon. Vi kan skanne dokumenter og tegninger for så å viderebehandle dem slik at sluttproduktet blir et redigerbart dokument i f.eks InDesign eller annet grafisk verktøy, Microsoft Office familien som Word og Powerpoint eller et tegningsverktøy som Autocad. Dokumentproduksjon kan også innbære innskanning av store mengder dokumentasjon slik at denne blir søkbar for brukeren. I slike prosjekter blir alle typer dokumenter, tekst, bilder, grafer o.l., skannet inn, vasket og gjort søkbare i fritekst. 

"NetPrint kan printe, kopiere og skanne enten du har mengder eller kun lite granne"
©allkopi NetPrint