logo allkopinetprint
Dokumentproduksjon

Dokumentproduksjon

Med dokumentproduksjon menes alle typer dokumenter som skal behandles eller videreforedles, som f.eks. mangfoldiggjøring av kursmateriell eller permer som inneholder anbuds- eller HMS-dokumentasjon. Vi kan skanne dokumenter og tegninger for så å viderebehandle dem slik at sluttproduktet blir et redigerbart dokument i f.eks InDesign eller annet grafisk verktøy, Microsoft Office familien som Word og Powerpoint eller et tegningsverktøy som Autocad. Dokumentproduksjon kan også innbære innskanning av store mengder dokumentasjon slik at denne blir søkbar for brukeren. I slike prosjekter blir alle typer dokumenter, tekst, bilder, grafer o.l., skannet inn, vasket og gjort søkbare i fritekst. 
 

Tilbake til Produkter og Tjenester

Referanser

fb
logo allkopinetprint

Hovedkontor

Telefon: +47 51 81 73 00
Postadresse: Postboks 195, 4065 Stavanger
Besøksadresse: Luhrtoppen 2,1470 Lørenskog
E-post: netprint@netprint.no
Tlf. faktura: +47 474 88 420
Org nr: 982 181 720

Hovedkontor

Telefon: +47 51 81 73 00
Postadresse:
Postboks 195, 4065 Stavanger
Besøksadresse:
Luhrtoppen 2,1470 Lørenskog
E-post: netprint@netprint.no
Tlf. faktura: +47 474 88 420
Org nr: 982 181 720

Velkommen til oss

Allkopi NetPrint er en stabil og fremtidsrettet leverandør for folk som ønsker å presentere et budskap. Vi er Norges største grafiske leverandør og består av flinke fagfolk som leverer ypperste kvalitet på alle flater.