Docuweb

DocuWeb er NetPrint sitt Web2Print system som sikrer at alt markeds- og grafisk materiell er i tråd med bedriftens visuelle definerte uttrykk. DocuWeb er en portal som effektiviserer arbeidet ditt ved bestilling av trykksaker og grafisk materiell som visittkort, julekort, kalendere, skilter, HMS-materiell og lignende. Systemet håndterer også opplasting av filer som automatisk blir konvertert til trykkeklare pdf'er. Systemet gir tilbakemelding til bruker når dokumenter er mangelfulle som f.eks når bilder er av for lav kvalitet. I vårt Web2Print system kan vi legge inn våre kunders grafiske bibliotek, maler og bilder, slik at man til en hver tid er sikret at alt som produseres følger firmaets regler for profil og bruk av grafiske elementer.
For å se nærmere på systemet kan du klikke her: 

www.docuweb.no
©allkopi NetPrint