logo_allkopinetprint

NETTBUTIKK 24/7

MENY

MENY

Om Oss

 

Velkommen til Allkopi Netprint

Allkopi NetPrint er en stabil og fremtidsrettet leverandør for folk som ønsker å presentere et budskap.
Alt fra tradisjonelle trykksaker, storformat, og digitale publikasjoner til profildekor, online reklame og nye innovative løsninger. Vi er Norges største grafiske leverandør med avdelinger over hele landet, tillegg er vi tilgjengelig døgnet rundt med vårt online trykkeri Allkopi NetPrint 24/7.  Allkopi NetPrint består av flinke fagfolk som leverer ypperste kvalitet enten det er store, kjempestore eller små  trykksaker. Vil du vite mer om våre produkter og tjenester så ta kontakt med en av våre avdelinger. Velkommen til Allkopi NetPrint – Ditt uttrykk er andres inntrykk.

 

Vilkår og betingelser for salg og levering fra Allkopi NetPrint AS

 1. Vilkår og betingelser
  Disse generelle vilkår og betingelser for salg gjelder for alt salg fra Allkopi NetPrint AS med mindre annet erskriftlig avtalt mellom partene før levering finner sted.
 2. Definisjoner
  Allkopi NetPrint betyr Allkopi NetPrint AS, Orgnr. 920415326, inkludert filialer og datterselskaper. Hvis salget omfatter levering fra Allkopi NetPrints underleverandører, gjelder Allkopi NetPrints vilkår og betingelser for disse leveransene også. Kunde betyr personen, selskapet eller enheten som bestiller varer fra Allkopi NetPrint.
 3. Priser og betalingsbetingelser
  Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Pakking og levering belastes separat. Betaling skjer kontant ved levering hvis ikke kreditt eller forskuddsbetaling er avtalt. Hvis kreditt innvilges, er betaling normalt med forfall innen 14 (fjorten) dager, med mindre annet er avtalt skriftlig. En faktureringsavgift belastes med 80,- og samlefaktura med 250,-. Ved forsinket betaling, vil en påminnelse bli sendt før saken blir sendt til et inkassobyrå. Forsinkelsesrenter og purregebyr vil bli beregnet etter gjeldende rente; ref. Den Norske Lov om renter ved forsinket betaling med mer. Inkassoavgifter vil bli belastet kunden.
 4. Retningslinjer for kopiering
  Våre kunder er ansvarlig for at rettigheter blir klarert i henhold til den norske åndsverkloven og at andre regler i henhold til norsk lov er fulgt ved kopiering av materialet ved hjelp av Allkopi. Hvis våre ansatte er i tvil om lovligheten av ethvert kopieringsoppdrag, har de rett til å nekte å utføre oppdraget. Se vår hjemmeside www.allkopi.no for ytterligere informasjon eller kontakt en av våre avdelinger.
 5. Personvern
  Allkopi NetPrint behandler all personlig informasjon og andre sensitive data på en sikker måte og i samsvar med den Norske Personopplysningsloven og annen relevant lovgivning. E-postadressene vil ikke bli utlevert til tredjepart. I forbindelse med produksjonsoppdrag, vil kundebilder og filer lagres på våre produksjonsservere for opp til 4 (fire) uker før materialet slettes permanent, med mindre annet er avtalt skriftlig.
 6. Feil og mangler i leveransen. Klager og ansvar
  Allkopi NetPrint er ansvarlig for feil eller mangler ved levering forårsaket av Allkopi NetPrint. Dette gjelder også dersom leveransen ikke inneholder alle elementene kunden har bestilt eller kunden har blitt sendt feil elementer. Reklamasjon må gjøres så snart som mulig og senest innen 7 (syv) dager etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. For private innkjøp gjelder bestemmelsene i den Norske Kjøpsloven. Allkopi NetPrint kan i rimelig utstrekning gi instruksjoner om hvordan leveransen skal håndteres eller hvordan kunden skal handle for å løse problemet. Allkopi NetPrint sitt ansvar er i dette tilfellet betinget av at slike instrukser blir fulgt.

  Allkopi NetPrints ansvar for feil eller mangler i leveransen eller forsinkelser utover avtalt dato og klokkeslett for levering (avsnitt 8) er begrenset oppad til maksimum fakturaverdien eks. mva. av oppdraget. Allkopi NetPrint er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. Allkopi NetPrint sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den pris som er avtalt for leveransen. Allkopi NetPrints ansvar for innsendt materiale for kopiering mm er begrenset til materialenes produksjonskostnader. Hvis du som kunde sender inn materiale av spesielt høy verdi eller affeksjonsverdi, må kunden selv sørge for forsikring for å dekke verdien av materialet.
 7. Angrerett for private kjøp
  Allkopi NetPrint leverer kun produkter som er produsert spesielt for kjøperen, såkalt «tilpasset-ordre». Derfor gjelder ingen normal angrerett for disse produktene. Hvis kjøperen bestemmer seg for å heve kjøpet, vil kjøper bli belastet for kostnadene som påløper som følge av utført arbeid og materialer som brukes; ref. Angrerettloven. Mellom bedrifter, gjelder ikke angrerett.
 8. Regler for retur av defekte varer
  Defekte varer må returneres så snart som mulig etter mottak, senest 5 (fem) dager etter at retur er avtalt. Returer må avtales på forhånd med den avdelingen i Allkopi NetPrint som produktet ble levert fra. Allkopi NetPrint vil håndtere forespørsel om retur innen 2 (to) virkedager etter å ha mottatt klagen. Når retur er godkjent, vil kunden motta et returnummer, som kunden tydelig må markere varene med før de sendes til Allkopi NetPrint. Returfrakt er på kundens regning med mindre annet er avtalt. Varer må returneres i den stand de ble mottatt og i originalemballasjen så langt som praktisk mulig. Varene som returneres må likevel være forsvarlig pakket.
 9. Leveringstid
  Allkopi NetPrint vil spesifisere en forventet leveringstid for produksjon ved bekreftelse av ordren / oppdraget. Tid for levering og frakt kommer i tillegg. Oppgitte leveringsdatoer / tider er ikke bindende uten skriftlig avtale. For leveringskritiske oppdrag, anbefales det en egen avtale for å sikre levering til avtalt tid.
 10. Kvittering og bekreftelse av ordre
  En ordre er bindende for Allkopi NetPrint og kunden når kundens skriftlige eller muntlige bestilling er mottatt og Allkopi NetPrint har bekreftet bestillingen.
 11. Frakt og levering
  Allkopi NetPrint velger normalt den billigste metoden for levering, vanligvis via budtjenester eller Posten. Kunden kan spesifisere en annen leveringsmetode hvis ønskelig. All frakt bekostes av kunden med mindre annet er avtalt på tidspunktet for bestillingen. For private innkjøp, blir varene sendt i oppkrav på kundens regning. Varer betalt for på forhånd av kunden, sendes ved hjelp av "Norgespakken" (Postens pakketjeneste), forutsatt at pakketypen gjør det praktisk mulig og ikke annet er skriftlig avtalt.
 12. Overføring av risiko
  Med mindre annet er avtalt, går risikoen over til kunden i øyeblikket varene er overlevert til fraktselskap. Dersom leveringen er utført av Allkopi NetPrint , går risikoen over til kunden i øyeblikket kunden kvitterer for mottak av varen.
 13. Salgspant
  Allkopi NetPrint har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturabeløpet pluss renter og kostnader; ref. § 3-14 flg. av Den Norske Panteloven. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før de er betalt for i sin helhet, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene er overlevert.
 14. Kvalitetsgaranti
  Alle ordrer blir produsert i samsvar med Allkopi NetPrints standarder for kvalitet. Men visse faktorer er utenfor vår kontroll, og dekkes ikke av vår kvalitetsgaranti, som:

  - Feil i kundens design / layout, tekst, tegnsetting, grammatikk, etc.
  - Dårlig oppløsning eller kvalitet på bilder og logoer
  - Bestilling av feil produkt, produkttype, etc.
  - Tap av data hvis en CD / DVD er skadet, etc.
  - Utilsiktet eller feil bruk, ytre skader, modifisering / endring og manglende vedlikehold

  Hvis kundespesifikke krav er avtalt på forhånd garanterer vi at resultatet vil være i samsvar med disse krav. Ved leveranse av messe og utstillingssystemer gjelder produsentenes garantier på systemene. Når det gjelder holdbarhet av papir og andre medier som vi printer eller trykker på, henviser vi til fabrikantenes egne regler og begrensninger. Hvis leveranse ikke tilfredsstiller kundens krav, må kunden straks kontakte Allkopi NetPrint ; ref. § 6.
 15. Tvister og verneting
  Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan bringes inn for Oslo tingrett som verneting. Norsk lov gjelder.

Revidert 01.09.16

Samfunnsansvar

Kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere stiller økende krav til at våre produkter og tjenester skal leve opp til etiske, sosiale eller miljømessige standarder. Allkopi NetPrint ønsker å fremstå som en seriøs aktør og ta samfunnsansvar. Vi jobber aktiv mot å ha en bærekraftig produksjon. Allkopi NetPrint har utarbeidet en egen innkjøpsveileder for lokale og sentrale avtaler som omhandler miljø og samfunnsansvar. Vi stiller miljøkrav til våre leverandører. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende sosiale og etiske krav i sin egen virksomhet og i leverandørkjeden. Leverandørene må signere på en egenerklæring på samfunnsansvar før en avtale kan inngås sentralt og lokalt på hver avdeling.

Miljøfyrtårn

I dag er alle Allkopi NetPrints avdelinger godkjent som Miljøfyrtårn. Det å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører hver år tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Svanemerket

Allkopi NetPrint bestreber på å veilede kundene til å velge trykksaker produsert med miljøvennlig papir og materiale. Våre papirleverandører leverer mye papir som er godkjent av Stiftelsen Miljømerket i Norge, Miljømerket Svanen. Det finnes derimot et antall ulike internasjonale miljømerkinger og mange utenlandske papirprodusenter benytter seg derfor av andre men tilsvarende gode typer godkjenninger. Vår avdeling i på Luhrtoppen 2 er godkjent med lisens som leverandør av trykksaker med Svanemerket. Denne avdelingen er også sertifisert til ISO 9001:2015.

Grønt punkt

Allkopi NetPrint er aktivt medlem av Grønt Punkt og betaler vederlag for emballasjen som benyttes.

HMS og AMU

Allkopi NetPrint har et etablert og velfungerende HMS – system som praktiseres sentralt og i hver avdeling. Alle Allkopi NetPrints avdelinger deltar årlig med gjennomgang av rutiner og utarbeider egne handlingsplaner. Det er laget interne prosedyrer for helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Arbeidsmiljøutvalg og verneombudsordning er godt forankret i Allkopi NetPrint. Allkopi NetPrint har en aktivitetsplan som dekker årlig gjennomføring av vernerunder og AMU møter.

Administrasjon

Postadresse:
Postboks 33 Alnabru
0614 Oslo

Hovedkontor:
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

Faktura adresse:
regnskap@allkopi.com

Telefon:
Ring oss på 03218
Fra utlandet: +47 22 80 67 00
Atle Olsen
Administrerende Direktør
atle.olsen@allkopi.com
Mob: 45 86 41 31

Camilla Mørstad
Camilla.morstad@allkopi.com
Mobil: 400 20 755

Espen Norman Olsen
Produksjonsdirektør
Espen.Olsen@allkopi.com
Mobil: 98205739

Eline Garmaker Håmo
Markedsansvarlig
Eline.garmaker@allkopi.com
Mobil: 45601903
Frode R. Søby
Salgssjef & forretningsutvikler
frode.soby@allkopi.com
Direkte: 90 05 08 48
Frode.Soby@netprint.no​

Hilde Bratthammar
HR-leder
hilde.bratthammar@allkopi.com
Mob: 91 14 77 02

Trond Hystad
Økonomiansvarlig
Telefon: 03218

Peter Lund
IT-direktør
Peter.Lund@allkopi.com
Mobil: 98205715
fb
logo_allkopinetprint

Hovedkontor

Telefon: +47 51 81 73 00
Postadresse: Postboks 195, 4065 Stavanger
Besøksadresse: Luhrtoppen 2,1470 Lørenskog
E-post: netprint@netprint.no
Tlf. faktura: +47 474 88 420
Org nr: 982 181 720

Hovedkontor

Telefon: +47 51 81 73 00
Postadresse:
Postboks 195, 4065 Stavanger
Besøksadresse:
Luhrtoppen 2,1470 Lørenskog
E-post: netprint@netprint.no
Tlf. faktura: +47 474 88 420
Org nr: 982 181 720

Velkommen til oss

Allkopi NetPrint er en stabil og fremtidsrettet leverandør for folk som ønsker å presentere et budskap. Vi er Norges største grafiske leverandør og består av flinke fagfolk som leverer ypperste kvalitet på alle flater.